artykuły

Przyczyny amputacji

Amputacja jest zabiegiem ostatecznym i nieodwracalnym, przynajmniej w zdecydowanej większości przypadków oraz przy obecnym stanie wiedzy i możliwości medycznych. Co powoduje, że amputacja jest konieczna?
Zabieg odjęcia kończyny oznacza utratę części lub fragmentu ciała. Ze względu na czas wykonania zabiegu amputacje można podzielić na:
a) nagłe – wykonywane wtedy, gdy zaistnieje bezpośrednie i natychmiastowe zagrożenie życia chorego (ciężkie urazy, zgorzel, złośliwe zakażenie), zaliczyć tu można:
– amputacje dokonane już przez uraz,
– masywne zmiażdżenia kończyn,
– zgorzel gazową o gwałtownym przebiegu,
– głębokie oparzenia i odmrożenia,
– postępujące niedokrwienie z martwicą kończyny (90%) – szczególnie w przebiegu cukrzycy;
b) planowe-selektywne – wykonywane w sytuacjach, gdy odjęcie kończyny jest nieuniknione, ale stan ogólny chorego i stan miejscowy kończyny pozwalają na wybór najlepszego poziomu i techniki odjęcia, tutaj zaliczyć możemy:
– wady wrodzone,
– nowotwory,
– uporczywe dolegliwości bólowe,
– stany zapalne kości,
– nabyte zniekształcenia kończyn uniemożliwiające ich obciążenie,
– rozległe rany, owrzodzenia, przetoki,
– zainfekowane stawy rzekome.
Chociaż amputacja jest w zasadzie operacją destruktywną, to mimo wszystko może mieć wymowę konstruktywną, kiedy usuwa kalectwo czy chorobę w celu umożliwienia podjęcia funkcji kończyny, albo umożliwienia w miarę „normalnego” funkcjonowania.
Powiedzenie sir Williama Fergussona – „amputacja jest najbardziej poślednim, a jednocześnie jednym z największych zabiegów w chirurgii; poślednim – kiedy można by uczynić coś lepszego i wielkim – kiedy stanowi jedyne rozwiązanie poprawiające los człowieka” – jest dzisiaj tak samo aktualne, jak wówczas, kiedy zostało zapisane.

Pozostaw odpowiedź fleck 5600 sxt metered water softener Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *