artykuły

Przyczyny amputacji

Amputacja jest zabiegiem ostatecznym i nieodwracalnym, przynajmniej w zdecydowanej większości przypadków oraz przy obecnym stanie wiedzy i możliwości medycznych. Co powoduje, że amputacja jest konieczna?
Zabieg odjęcia kończyny oznacza utratę części lub fragmentu ciała. Ze względu na czas wykonania zabiegu amputacje można podzielić na:
a) nagłe – wykonywane wtedy, gdy zaistnieje bezpośrednie i natychmiastowe zagrożenie życia chorego (ciężkie urazy, zgorzel, złośliwe zakażenie), zaliczyć tu można:
– amputacje dokonane już przez uraz,
– masywne zmiażdżenia kończyn,
– zgorzel gazową o gwałtownym przebiegu,
– głębokie oparzenia i odmrożenia,
– postępujące niedokrwienie z martwicą kończyny (90%) – szczególnie w przebiegu cukrzycy;
b) planowe-selektywne – wykonywane w sytuacjach, gdy odjęcie kończyny jest nieuniknione, ale stan ogólny chorego i stan miejscowy kończyny pozwalają na wybór najlepszego poziomu i techniki odjęcia, tutaj zaliczyć możemy:
– wady wrodzone,
– nowotwory,
– uporczywe dolegliwości bólowe,
– stany zapalne kości,
– nabyte zniekształcenia kończyn uniemożliwiające ich obciążenie,
– rozległe rany, owrzodzenia, przetoki,
– zainfekowane stawy rzekome.
Chociaż amputacja jest w zasadzie operacją destruktywną, to mimo wszystko może mieć wymowę konstruktywną, kiedy usuwa kalectwo czy chorobę w celu umożliwienia podjęcia funkcji kończyny, albo umożliwienia w miarę „normalnego” funkcjonowania.
Powiedzenie sir Williama Fergussona – „amputacja jest najbardziej poślednim, a jednocześnie jednym z największych zabiegów w chirurgii; poślednim – kiedy można by uczynić coś lepszego i wielkim – kiedy stanowi jedyne rozwiązanie poprawiające los człowieka” – jest dzisiaj tak samo aktualne, jak wówczas, kiedy zostało zapisane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *