porady

legitymacja osoby z niepełnosprawnością

Usystematyzowanie wiadomości na temat tego co trzeba zrobić, o co zadbać i co trzeba wiedzieć po amputacji zabrało trochę czasu.
Okazuje się, że jest tego tyle, że sama powoli się gubię co podawać w jakiej kolejności. 😀 😀 😀
Jest tyle rzeczy do ogarnięcia że czasami zdrowy człowiek miałby z tym problemy.
Pierwszą rzeczą jest orzeczenie o niepełnosprawności, następną legitymacja osoby z niepełnosprawnością.

Zacznijmy od tego, że stopnie niepełnosprawności są trzy: lekki, umiarkowany i znaczny.
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
1. Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
2. Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
3. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Z doświadczenia wiem, że stopień niepełnosprawności jaki otrzymują osoby po amputacji to jest albo stopień znaczny albo umiarkowany. Wszystko zależy od tego jak radzimy sobie sami w życiu. Ja miałam najpierw stopień znaczny, dlatego, że nie miałam jeszcze protezy i w zasadzie wszędzie musiałam się poruszać o kulach i potrzebowałam czyjejś pomocy w przemieszczaniu. Z racji tego, że obecnie mam już protezę i poruszam się całkiem sprawnie, to mam stopień umiarkowany.
Sam proces orzecznictwa do najłatwiejszych nie należy. Na początku Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności przyznał mi stopień umiarkowany tylko na rok. Odwoływałam się od tej decyzji, bo takie mam prawo, w końcu amputowana kończyna nie odrośnie mi po roku 😀 😀 😀 a tłumaczenie mi, że do pracy za biurkiem noga nie jest mi potrzebna, jest zgoła absurdalne, bo jakoś do tej pracy przecież muszę dotrzeć (chyba, że mam fruwać, ale póki co skrzydła jeszcze mi nie urosły) 😀 😀 😀
Najpierw do Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, następnie do sądu. Natomiast proces odwoławczy trwa tyle, że ciężko jest cokolwiek osiągnąć. U mnie trwało ponad rok czasu. W związku z czym złożyłam jeszcze raz dokumenty, trafiłam na inną komisję, która przyznała mi stopień umiarkowany już na stałe (czyli jednak nie odrośnie).
To, jak nas potraktują na komisji zależy tylko i wyłącznie od tego na kogo trafimy, jeżeli trafimy na człowieka to potraktuje nas jak człowieka, a jeżeli trafimy na… (bez epitetów) no to wtedy mamy pod górkę 😀
Jak już mamy orzeczenie o niepełnosprawności dobrze jest je przedstawić pracodawcy, jeżeli pracujemy (w formie kopii dostarczyć do działu kadr).
Stopień lekki, oprócz tego, że możemy pracować w zakładzie pracy chronionej, nie daje nam żadnych innych uprawnień.
Natomiast stopień umiarkowany i znaczny już dają nam uprawnienia, które są ujęte w kodeksie pracy. Wśród uprawnień jest: 10 dni dodatkowego urlopu (tzw. rehabilitacyjnego), krótszy dzień pracy (7 godzin zamiast 8), odpowiednio przystosowane stanowisko pracy.
Ponadto w zależności od decyzji rady gminy, rady miasta korzystamy z różnych udogodnień np. zniżkowe bilety w komunikacji miejskiej (50% albo 100% ulgi, przy znacznym stopniu również opiekun może mieć 100% ulgi). To jednak w różnych miastach jest regulowane uchwałami, więc dobrze poczytać na stronach urzędowych.

Poprzednio i nadal obowiązujące legitymacje papierowe

Kolejną rzeczą, którą warto załatwić to legitymacja osoby niepełnosprawnej, która właśnie upoważnia nas do zniżkowych przejazdów czy wstępów w różnych miejscach, bez noszenia ze sobą właśnie orzeczenia o niepełnosprawności. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej składa się również w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności i gotowa legitymacja przychodzi na wskazany adres.
Do wniosku należy dołączyć:
– 1 zdjęcie (tylko osoby powyżej 16 roku życia),
– kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
– kopię dowodu osobistego (podobnie jak przy wniosku – tylko oryginał do wglądu).
Oprócz wspomnianych wcześniej ustawowych ulg, udogodnień, każda rada miejska, gminna ma prawo przyznać ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych w ramach uchwał. W Szczecinie oprócz legitymacji, czy ulg w komunikacji miejskiej są to na przykład ulgi: w opłatach za garaż komunalny, w różnych instytucjach kultury i sportu, karta parkingowa, która pozwala parkować na niebieskich kopertach, czy możliwość wjazdu na Cmentarz Centralny.

Wzór który wygrał konkurs na obowiązującą legitymację od 01.09.2017 r.

Jedna uwaga, nie wszystkie czytniki np. kontrolerów w komunikacji miejskiej, albo konduktorów PKP odczytują kod QR umieszczony na plastikowej legitymacji, stąd warto mieć ze sobą legitymację papierową lub orzeczenie. Mam nadzieję, że wkrótce zostaną te problemy rozwiązane i nie będą nam utrudniać podróżowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *