artykuły

Amputacja – co to?

Na początku zacznę bardzo technicznie, od definicji – amputacja, to słowo pochodzące z języka łacińskiego od amputatio, określa się nim zabieg operacyjny polegający na usunięciu narządu / kończyny lub jego / jej części; zabieg ten określa się również słowem odjęcie.
Najczęściej określenia amputacja używa się w odniesieniu do operacji usunięcia kończyny górnej lub dolnej, przebiegającej z przecięciem kości i wytworzeniem kikuta.
Amputacja jest zabiegiem powodującym trwałe kalectwo, jest stosowana tylko wtedy, gdy metody zachowawcze leczenia są niewystarczające, brak innej możliwości leczenia i w sposób na tyle oszczędny, na ile to możliwe (szczególnie przy zabiegach w obrębie dłoni).
Jeżeli odjęcie kończyny przebiega poprzez rozdzielenie kości w stawie, a nie jej przecięcie, to operację taką nazywa się wyłuszczeniem – są one stosowane sporadycznie, przynajmniej na tyle na ile ja zdążyłam się zorientować.
Z racji tego, że sama jestem osobą po amputacji kończyny, dlatego też skupiać się będę na tematach dotyczących właśnie tego rodzaju amputacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *