artykuły

Amputacja – co to?

Na początku zacznę bardzo technicznie, od definicji – amputacja, to słowo pochodzące z języka łacińskiego od amputatio, określa się nim zabieg operacyjny polegający na usunięciu narządu / kończyny lub jego / jej części; zabieg ten określa się również słowem odjęcie.
Najczęściej określenia amputacja używa się w odniesieniu do operacji usunięcia kończyny górnej lub dolnej, przebiegającej z przecięciem kości i wytworzeniem kikuta.
Amputacja jest zabiegiem powodującym trwałe kalectwo, jest stosowana tylko wtedy, gdy metody zachowawcze leczenia są niewystarczające, brak innej możliwości leczenia i w sposób na tyle oszczędny, na ile to możliwe (szczególnie przy zabiegach w obrębie dłoni).
Jeżeli odjęcie kończyny przebiega poprzez rozdzielenie kości w stawie, a nie jej przecięcie, to operację taką nazywa się wyłuszczeniem – są one stosowane sporadycznie, przynajmniej na tyle na ile ja zdążyłam się zorientować.
Z racji tego, że sama jestem osobą po amputacji kończyny, dlatego też skupiać się będę na tematach dotyczących właśnie tego rodzaju amputacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *